Szkoła w Wielkiej Brytanii

Magdalena Gignal, londyn.gazeta.pl
2007-09-28, ostatnia aktualizacja 2007-10-24 19:04

Wszystkie dzieci mieszkające w Wielkiej Brytanii - również polskie - są objęte obowiązkiem edukacyjnym, który obejmuje 11 lat.

Dzieci powinny zacząć szkołę w pierwszym trymestrze, który zaczyna się po ich 5 urodzinach, czyli 31 sierpnia, 31 grudnia lub 31 marca. Muszą pozostać w szkole do ostatniego piątku czerwca roku, w którym skończą 16 lat.

Etapy edukacji

Nauka na Wyspach składa się z czterech etapów: primary school, secondary school, further education i higher education. W wieku 11 lat większość uczniów kończy primary school i kontynuuje naukę w secondary school. Nauka na tych etapach jest podzielona na cztery stopnie (key stages), z których każdy kończy się egzaminem. Dzieci zdają je w wieku 7, 11, 14 i 16 lat. Ostatni z tych egzaminów to GCSE (General Certificate of Secondary Education), istotny zwłaszcza dla tych uczniów, którzy chcą kontynuować naukę i zdawać maturę (GCE A-level).

Rodzaje szkół

Najwięcej jest na Wyspach szkół państwowych (state schools) - uczęszcza do nich 90 procent dzieci. Te szkoły są bezpłatne. Są trzy rodzaje szkół państwowych:

- szkoły kontrolowane przez władze lokalne, realizujące ich politykę i etos,

- szkoły kontrolowane przez członków zarządu szkoły, mające bardziej indywidualny charakter,

- szkoły finansowane przez prywatnych darczyńców.

Wśród darczyńców finansujących szkoły państwowe znajdują się kościoły, również kościół rzymskokatolicki. W tych szkołach, w nauczaniu i kulturze, można spodziewać się nacisku na wiarę.

Oprócz szkół państwowych w Wielkiej Brytanii istnieją również szkoły prywatne, w których rodzice opłacają czesne. Zdolnym uczniom pochodzącym z gorzej sytuowanych rodzin szkoły oferują stypendia.

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Z wyprzedzeniem. Zapisy na rok szkolny 2008/2009 zaczynają się w listopadzie tego roku, a kończą w lutym następnego. Żeby zapisać dziecko do szkoły, trzeba wypełnić formularz aplikacyjny, publikowany przez lokalne władze. Aby go otrzymać, udaj się do swojego councilu . Formularz możesz też wypełnić w Internecie - informacje znajdziesz na stronie councilu. W formularzu trzeba wskazać trzy wybrane szkoły. Najbliższe placówki znajdziesz za pośrednictwem http://schoolsfinder.direct.gov.uk . Jeśli twoje dziecko nie zna angielskiego, zaznacz to w formularzu, w polu special educational needs. Dzięki temu dziecko będzie miało dodatkowe lekcje języka.

Do formularza trzeba dołączyć:

- dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka (paszport lub akt urodzenia),

- potwierdzenie adresu (rachunek za prąd, wodę, gaz itd. wystawiony na twoje nazwisko),

- dokument potwierdzający twoje prawa do opieki nad dzieckiem (akt urodzenia).

Szkoły katolickie wymagają dodatkowo:

- aktu chrztu,

- aktu ślubu kościelnego rodziców.

Dziecko zostanie przydzielone do jednej z trzech wybranych przez ciebie szkół lub - jeśli okaże się, że w żadnej z nich nie ma miejsc - zostanie ci zaproponowana inna placówka.

W brytyjskich szkołach obowiązują mundurki. Można je kupić w samej szkole lub w wyznaczonych przez szkołę sklepach, takich jak Asda, Tesco, Woolworths. Podręczniki, zeszyty i wszystkie przybory potrzebne dziecku do nauki zapewnia szkoła.

Różnice w systemie edukacyjnym między Polską i Wielką Brytanią

PolskaWielka Brytania
Obowiązek szkolny obejmuje dzieci od 6 do 18 roku życia.Obowiązkowa nauka dotyczy dzieci w wieku od 5 do 16 lat.
Dzieci zaczynają naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat.Nauka w podstawówce zaczyna się o rok wcześniej niż w Polsce - kiedy dzieci mają 5 lat.
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.Na Wyspach są trzy trymestry: jesienny, wiosenny i letni.
Nauka w szkole podstawowej trwa sześć lat - kończy się, gdy dzieci są w wieku 12 lat.Nauka w podstawówce również trwa sześć lat i kończy się w wieku 11 lat.
Po skończeniu szkoły podstawowej, wszystkie dzieci idą na trzy lata do gimnazjum, które kończą w wieku 15 lat.Z primary school dzieci idą do secondary school, którą kończą w wieku 16 lat i na tym kończy się obowiązkowa edukacja na Wyspach.
Po gimnazjum dzieci w Polsce muszą uczyć się dalej, do skończenia 18 roku życia. Mają do wyboru naukę w: 1) szkole zawodowej (2 lub 3 lata nauki, certyfikat przygotowania do zawodu), 2) liceum ogólnokształcącym (3 lata nauki zakończone egzaminem dojrzałości), 3) liceum profilowanym (3 lata nauki, matura i certyfikat zawodowy), 4) technikum (4 lata nauki, dyplom zawodowy i matura).Po ukończeniu secondary school brytyjskie nastolatki mogą, ale nie muszą kontynuować naukę w college'u. Po trzech latach zdają egzamin A Levels, będący odpowiednikiem polskiej matury.
Edukacja domowa

W Wielkiej Brytanii dość popularne jest uczenie dzieci w domu. Żeby edukować dziecko domowo nie trzeba być wykwalifikowanym nauczycielem. Dziecko nie musi realizować narodowego programu nauczania ani uczestniczyć w żadnych testach, ale rodzice są zobligowani przez prawo do zapewnienia swoim dzieciom edukacji w pełnym wymiarze godzin, odpowiedniej dla ich wieku, zdolności i umiejętności.

Żeby zająć się edukacją twojego dziecka w domu nie potrzebujesz specjalnego zezwolenia ze szkoły lub od lokalnych władz, ale musisz poinformować szkołę na piśmie, że zabierasz dziecko z placówki.

Więcej informacji o edukacji domowej w Wielkiej Brytanii znajdziesz tutaj (serwis w języku angielskim): http://www.heas.org.uk/ .

Źródło: Dziecko
  • Re: Szkoła w Wielkiej Brytanii aniaimax 06.06.08, 23:56

    jeszcze jedna niescislosc, skoro w polsce zerowka jest obowiazkowa, to znaczy,ze nauka w szkole podstawowej trwa 7 a nie 6 lat.»